என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார். வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு ஒருவரும் இல்லை

நேரம்

நிகழ்ச்சிநிரல்

 • 5.00 A.M

  Yogi Ramsuratkumar Suprapaatham

 • 5.30 A.M

  Ramji Ahaval பாராயணம்

 • 5.55 A.M

  Deeparathanai to Bhagawan's Murthi

 • 6.00 A.M - 6.00 P.M

  தொடர் பாராயணம் (அ) அகண்ட நாமா of Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya Mantra, Nama Bhajan

 • 7.45 A.M - 9.00 A.M

  Yogi Ramsuratkumar Mahalingeswarar Adhishtanam: Nithya Poojai, Abhishekham, Archanai & Aarthi

 • 8.45 A.M - 9.15 A.M

  காலை நேர பிரசாதம்

 • 11.30 A.M

  ஏழை எளியவர்களுக்கு அன்னதானம்

 • 12.00 Noon

  Deeparathanai to Bhagawan's Murthi

 • 12.30 P.M & 1.15 P.M

  பிற்பகல் பிரசாதம்

 • 4.45 P.M - 5.45 P.M

  Yogi Ramsuratkumar Mahalingeswarar Adhishtanspan: Nithya Poojai, Abhishekham, Archanai & Aarthi

 • 6.00 P.M

  Deeparathanai to Bhagawan's Murthi

 • 6.30 P.M

  Vishnu Sahasranamam at Veda Patasala

 • இதர நிகழ்ச்சிகள்
 • Pooja to Bhagawan's Holy Feet

  தினமும் காலை 10.00 முதல் - 12.00 மணி வரை. முன் பதிவு அவசியம்

 • புனித மிகுதி

  தினமும் காலை 10 மணி முதல் - பிறபகல் 12 வரை & 4.00 P.M - 6.00 P.M. விருப்பமுள்ளவர்கள் மட்டும் காணிக்கை கொண்டு வரவும்.

 • ஆஷ்ரம கிரிவல பாதையில் வெள்ளிரத ஊர்வலம்

  தினமும் இரவு 5.00 P.M - 7.00 P.M, 24 hrs முன்னேற்பாடுகளுக்கு முன் கூட்டியே தகவல் தருவது அவசியம்