என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார். வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு ஒருவரும் இல்லை

பழைய தரிசன ஆலயம் (அ) முந்தைய தரிசன ஆலயம்

இந்த இடம் வாங்கப்பட்டவுடன் பகவான் தன் பக்தர்களுடன் சில காலம் அமர்ந்திருந்தார். இதுவே முதன் முதலில் கட்டப் பட்ட கட்டிடம் இவ்விடம் தற்போது கோடிக் கணக்கான ராம நாமங்களை தற்போது கொண்டிருக்கும் தலமாக திகழ்கிறது